پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نشریه پلاک تاریخ 1 مرداد 95

به گزارش دزمهراب نشریه مکتوب پلاک باتیراژ 700 نسخه بعداز نمازجمعه توزیع شد.(اولین شماره انتشارمهرماه 1379) شماره 390 ، تاریخ توزیع 1 مرداد 1395 * بسیاری از همشهریان از طرح