پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

رکورد رکود

دولت تدبیرو امید با شعار سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور توانست رای اکثریت مردم را به دست آورده و در انتخابات سال 92 پیروز شود. رئیس جمهور منتخب به