پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کمک میلیاردی بانوی خیر دزفولی

بانوی خیر حوزه سلامت یک میلیاردو 700 میلیون ریال برای ساخت پایگاه سلامت در دزفول هزینه کرد به گزارش دزمهراب رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:پایگاه سلامت سردار رشید عبدالرحیم