پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

️تکثیر جنایت در قاب رسانه!

اهمیت تجاری حوادث برای رسانه ها و روزنامه ها تا به حدی بالا است که خیلی از روزنامه ها ستون، صفحه و حتی ضمیمه حوادث دارند مانند تپش در روزنامه

نقد فیلم بازی تقلید

در هفته های گذشته اندکی از کارایی هنر،ذره ای از سینما و تصویر،یک پیمانه از مخاطب و به اندزه ی کافی از فرم ومحتوا حرف زدیم. قرار بر این شد

یه سوزن به خودت، یه نیزه به دیگران

دزمهراب : ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻦ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ, ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﻱ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺯﻧﺪاﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ.و ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻴﮕﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩاﻥ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﻣﻴﺰﻧﻪ, ﻳﻜﻲ ﺑﻪ

صدا و سیما قربانی تبلیغات سودجویان!

سیمای ملی هرقدر هم که در کمیت ارتقاء یافته باشد، اگر با یک کیفیت مطلوب همراه نگردد، نمی تواند سرمایه های خود را که همان مخاطبانش هستند حفظ نماید. با