پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دزفول و چالش سیل

سیلاب از روزهای آغازین فروردین ماه امسال میهمان ناخوانده شهرستان دزفول بود و به میدانی برای محک مسئولان و مردم در مدیریت این بحران تبدیل شد. با افزایش بارندگی در