شعر گردوخاک - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول

مطالب با برچسب شعر گردوخاک

شعری در وصف گردوخاک/ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ /ﻣﻠﮏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ

10th فوریه ماه 2015 | يک نظر »
ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ /ﻣﻠﮏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ...

-->