پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

حال یک پشت جبهه ای

دزمهراب / خانم بابا مندنی : این روزها حس و حال پشت جبهه ای بودن به من دست می دهد . چیزی شبیه مردمانی که سال هایی نه چندان دور