پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

«عَلَم یَراق» مجددا در بازار توزیع شد

به گزارش دزمهراب کتاب عَلَم یَراق مجددا در بازار توزیع شد. این کتاب شامل مجموعه ای از اشعار و نوحه ها فارسی و دزفولی به قلم شاعر جوان دزفولی، حسن لملیکی