پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

از دل برآمده ماندگار می شود، “همین”!

دزمهراب: عبدالرحیم سعیدی راد نویسنده کتاب”همین” است.کسی که در تمام این سال ها مشغله های کاری او هیچ گاه باعث نشده از ادبیات کناره بگیرد و همیشه در این حوزه