پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اخبار دزمهراب در هفته ای که گذشت

22-1 مکان گردشگری در دزفول پلمپ شدند. 5-2 واحد صنفی در دزفول در بازرسی های سطح شهر دزفول پلمپ شدند. 3گروه های جهادی مختلف شهرستان دزفول با ضدعفونی معابر و