پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

چرا ما «خدایا غلط کردم» نمی گوییم؟

منبردزمهراب : شنبه ها با یک منبر دو دقیقه ای همراه شما هستیم شماره بیستم و یکم (سری دوم) موضوع : چرا ما «خدایا غلط کردم» نمی گوییم؟ زمان :