پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

فراخوان عضویت در خانه هنر انقلاب دزفول

دزمهراب : بدیهی است که یکی از سنتهای پیامبرعظیم الشأن اسلام انتقال مفاهیم با زبان احساسات یعنی با استفاده از ابزار هنر بوده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ اسلام