مطالب با برچسب یوسف شلاگه

آقا به من گفتند همین روحیه راحفظ کن

۱۸ام مرداد ماه ۱۳۹۸ | بدون نظر »
آقا به من گفتند همین روحیه راحفظ کن/ در جلسه ای با حضور مهندس #پاپی زاده، به یکی از مسئولین وقت آموزش پرورش گفتم لیاقت این صندلی را...

-->