پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آمار کرونا در دزفول همچنان رو به افزایش

آمار جدید تا روز ۷ فروردین ۹۹:
خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول: ۱۳ نفر ( بدون افزایش)
دزفول: ۴۹نفر ( ۳نفر افزایش )
شوش: ۱۷نفر ( بدون افزایش)
گتوند: ۳ نفر ( بدون افزایش)
تحت نظر: ۳۷ نفر ( بدون افزایش)
ترخیصی: ۴۶ نفر ( ۱نفر افزایش)
فوت: ۱۰ نفر (از ابتدا تا کنون)

اخبار مرتبط