پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آخرین قیمت های تبلت در بازار

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 7.0 710,000
Samsung Galaxy Tab 4 16 7.0 660,000
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 700,000
Samsung Galaxy Tab 4 16 10.1 920,000
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 870,000
Samsung Galaxy Tab S 16 10.5 1,490,000
Samsung Galaxy Tab S 8.4 – T705 16 8.4 1,180,000
Galaxy Note 2014 Edition 32 10.1 2,050,000
Samsung Galaxy Tab S 8.4 – SM T805 16 8.4 1,650,000
Galaxy Note 2014 Edition 16 10.1 1,850,000
Samsung TAB3 T211 16 7 906,194
Samsung TAB3 T311 16 8 1,015,374
Samsung NOTE3 P601 16 10.1 1,654,236
Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call
Samsung NOTE3 N8000 16 10.1 call
Samsung NOTE 3 N5100 16 8 990,000
Samsung TAB3 P5200 16 10.1 1,100,000
Samsung TAB3 T111 8 7 622,000
Samsung NOTE 3 P605 16 10.1 call
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 16 8 850,000
Tablet Samsung NOTE3 N5120 16 8 1,265,004
Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call
Samsung TAB3 T211 8 7 call
Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 32 10 1,794,792
Samsung Galaxy Note 2014 – P601 16 10.1 1,760,000
Samsung Galaxy Note 2014 – P601 32 10.1 1,920,000
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 16 10.1 1,130,000
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 16 7 930,000
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 8 7 750,000
Samsung Galaxy Note N8000 16 10.1 1,480,000
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB 16 10.1 1,355,000
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB 32 10.1 1,549,000
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB 64 10.1 1,700,000
Galaxy Note 8 N5100 16 8.0 1,140,000
Galaxy Note 8 N5110 16 8 1,040,000
Galaxy Tab 3 P3200 8 7.0 769,000
Galaxy Tab 3 P3200 16 7.0 900,000
Galaxy Tab 3 P5200 16 10.1 1,150,000
Tablet Samsung TAB4 T331 16 8 call
Tablet Samsung TAB4 T53 16 10 call
Galaxy Tab 2 P3100 8 7.0 800,000
Galaxy Tab 2 P3100 16 7.0
Galaxy Tab 2 P3100 32 7.0
Galaxy Tab 2 P3110 8 7.0
Galaxy Tab 2 P5100 16 10.1
Galaxy Tab 2 P5100 32 10.1
ATIV Smart PC 500T 64 11.6
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US 64 11.6
Galaxy Tab P6800 16 7.7
Galaxy Tab P6800 32 7.7
Galaxy Tab P7500 16 10.1
Galaxy Tab P7500 32 10.1

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi 16 7.9 1,230,000
iPad mini 2 WiFi 32 7.9 1,520,000
iPad mini 2 WiFi 64 7.9 2,120,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 16 7.9 1,740,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 32 7.9 1,990,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 64 7.9 2,270,000
Apple iPad Air + 4g 16 9.7 1,980,000
Apple iPad Air + 4g 32 9.7 2,350,000
Apple iPad Air + 4g 64 9.7 2,620,000
Apple iPad Air 16 9.7 1,570,000
Apple iPad Air 32 9.7 1,850,000
Apple iPad Air 64 9.7 2,150,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,550,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 1,780,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 1,990,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 2,650,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 1,940,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,250,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 2,560,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 2,800,000
iPad mini WiFi 16 7.9 1,020,000
iPad mini WiFi 32 7.9 1,380,000
iPad mini WiFi 64 7.9 1,580,000
iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 1,500,000
iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 1,840,000
iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 2,100,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Asus Fone pad ME372 8 7 772,500
Asus Fone Note 6 16 6 1,081,200
Asus padfone infi 2 32 10.1 call
Memo Pad HD7 16 7.0 520,000
Tablet Asus T-100T 64 10.1 1,989,408
Asus FPad ME175 CG 8 7 655,080
Asus Padfone mini 2 16 7 1,308,252
Asus MEMO 102 8 10.1 875,500
Asus MEMO 10 102 8 10.1 895,276
Asus T-100T 32 10.1 2,032,656
Asus MEMO ME180 16 8 851,604
AsusMemopadMe173V 16 7 call
AsusFonePadFE170 8 7 491,310
Asus MemoP ME175KJ 4 7 777,650
Asus Fone pad ME372 8 7 802,473
Asus NEXUS 7 2012 32 7 873,440
Fonepad ME371 8 7.0
Fonepad ME371 16 7.0
Fonepad ME371 32 7.0
Google Nexus 7 8 7
Google Nexus 7 16 7
Google Nexus 7 32 7 665,000
Google Nexus 7 3G 32 7
Memo Pad ME172V 8 7.0 430,000
Memo Pad ME172V 16 7.0 500,000
Eee Pad Transformer TF300T 32 10.1 1,500,000
Eee Pad Transformer TF300T + Dock 32 10.1 2,100,000
Eee Pad Transformer TF300TG 32 10.1 1,730,000
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock 32 10.1 1,950,000
Eee Pad Transformer TF101 + Dock 32 10.1 1,450,000
Eee Pad Slider 32 10.1 1,270,000
PadFone 2 32 10.1 1,850,000
PadFone Infinity 32 10.1 2,590,000
Transformer Pad Infinity TF700T 64 10.1 2,750,000
Transformer Book TX300 128 13.3 5,000,000
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,620,000
Memo Pad Smart 10 16 10.1 1,280,000
Eee Slate B121 64 12.1 3,550,000
VivoTab Smart ME400C 64 10.1 1,570,000
VivoTab Smart ME400CL 64 10.1 1,899,000
VivoTab RT TF600T 32 10.1 2,460,000
VivoTab TF810C 64 11.6 3,300,000

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Numy 3G 8 7.0 605,000
Novo 10 Hero Wi-Fi 16 10.1 820,000
Novo 10 Hero II Wi-Fi 16 10.1 830,000
Novo 8 Dream Wi-Fi 16 8 645,000
Novo 7 Venus Wi-Fi 16 7 449,000
Novo 8 Discover Wi-Fi 16 8 705,000
Novo 7 Crystal Wi-Fi 8 7 405,000
Novo 7 Crystal II Wi-Fi 8 7 405,000
Novo 7 Tornado Wi-Fi 16 7
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi 16 7
Novo 7 Mars Wi-Fi 8 7.0 300,000
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi 16 7
Novo 7 Advanced II 8 7
Novo9 Spark Wi-Fi 16 9 925,000
NOVO7 Aurora Wi-Fi 8 7

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G 8 10 1,250,000
MediaPad 10 FHD 8 10.1 1,050,000
MediaPad 10 FHD 16 10.1 1,140,000
MediaPad 10 FHD With Dock 16 10.1
MediaPad 7 Vogue 3G 8 7.0 680,000
Keyboard Dock 275,000
MediaPad 7 Lite 8 7.0 555,000
MediaPad 10 Link 16 10.1 900,000
Huawei MediaPad X1 7.0 16 7 1,020,000

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Tablet Lenovo YOGA B8000 8 10 1,048,128
LenovoideapadA3000 16 7 676,916
Ideapad A2107A 4 7.0
Ideapad S2109A 8 9.7 1,000,000
Lenovo A3500 16 7 605,949
Ideapad A1 16 7.0 750,000
Lenovo ideapad A3300 8 7 458,556
Ideapad K1 16 10.1
Lenovo ideapad S5000 16 7 709,670
Ideapad K1 32 10.1
Ideapad A2107A 16 7.0 550,000
Lenovo YOGA B6000 16 10 955,325
Ideapad K1 64 10.1
Lenovo ideapad S6000 16 10 922,571
Ideapad A2107A 8 7.0
Tablet Lenovo A1000 7 8 call
Ideapad A1000-T 4 7.0 420,000

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 80 G9 8 8 850,000
Archos 80 G9 250 8 950,000
Archos 101 XS 16 10.1 1,250,000
Archos 80 G9 16 8 760,000

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
8 7
T7s 3G 16 7.0 950,000
TB1000 Wi-Fi + 3G 4 9.1 810,000
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G 8 7.0 970,000
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu 8 10.1 950,000
HY731 Wi-Fi 8 7.0 450,000
P700 3G 8 7.0 579,000
T7 Wi-Fi 8 7.0 589,000
T10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,025,000
T10 3G New 16 10.1 1,025,000
Rock X 16 8.0 719,000
Cute X 7 7.0 640,000
Play X 16 9.7 1,000,000
Hold X 8 7.0
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G 8 7 535,000
TS1 Wi-Fi 4GB 4 7.0 260,000

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-700B 4 7.0 400,000
ME-702 8 7.0 235,000
ME-700A 4 7.0 350,000

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Xperia Tablet S 64 9.4
Xperia Tablet S 3G 64 9.4
Xperia Z2 tablet 16 10.1 2,200,000
Xperia Tablet S 3G 32 9.4
Xperia Tablet S 3G 16 9.4
Sony Xperia Z3 Tablet Compact 16 8.0 1,750,000
Xperia Tablet S 16 9.4 1,220,000
Xperia Tablet Z 32GB 32 10.1 1,040,000
Sony P 32 5.5
Xperia Tablet S 32 9.4

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ViewPad 10S – Wi-Fi 10
Viewpad VB71 8 7.0
ViewPad 10 16 10.1
8 7
Viewpad 70N Pro 16 7.0 450,000
VB737 8 7.0 720,000
ViewPad 10 32 10.1
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G 10
Viewpad VB71 8 7.0 430,000
Ideapad A3000 16 7 559,000
ViewPad 97a K1 16 9.7
VB100a Pro 16 10.1 950,000
ViewBook 730 8 7.0
Tablet PC VB737 8 7.0

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Dimo 500 4 7 165,000
DIMO 700 4 7.0 190,000
DIMO 900 8 9.7 620,000
Dimo 900 Plus 8 9.7 900,000

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 8 7.0 1,000,000
WindPad 110W 3G 8 10.1 1,380,000
WindPad Enjoy 10 plus 8 10.1 1,050,000

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT + Keyboard 32 10.6 3,000,000
Surface RT 32 10.6 2,650,000
Surface RT 16 10.6 2,300,000
Surface Pro 64 10.6 4,050,000
Surface Pro 128 10.6 4,220,000
Surface RT + Keyboard 64 10.6 3,200,000

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
GSP-X7 8 7.0 400,000
GSP-X8 8 8.0 540,000
GSP-X8 Plus 16 8.0 770,000

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Alfar Pad 902 8 9.7
Alfar 706 8 7.0 655,000
Alfar 780 8 7.0 369,000

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 16 10.1 930,000
Iconia W700P 128 11.6 3,490,000
Iconia W510 128 10.1 2,600,000
Iconia W510 32 10.1 2,500,000
Iconia Tab B1-A71 8 7.0 639,000

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MultiPad 7.0 Prime Plus 4 7.0 458,000
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G 8 8.0 784,000
MultiPad 10.1 Ultimate 3G 16 10.1 1,100,000
MultiPad 8.0 Pro Duo 8 8.0 780,000
MultiPad 10.1 Ultimate Duo 16 10.1 980,000
MultiPad 7.0 Prime Duo 16 7.0 710,000

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Kindle Touch 3G 4 6
Kindle Fire HD 32 8.9 1,620,000
Kindle Touch 4 6
Kindle Fire HD 16 8.9 1,520,000
Kindle 2 6
Kindle Keyboard 3G 4 6
Kindle Fire 8 7.0 640,000
Kindle Keyboard 4 6
Kindle Fire HD 32 7.0

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch 7.0 350,000
Sistem Tablet s7 Dark Iron 8 7.0 540,000
Sistem Energy Tablet i828 HD 8 8.0 750,000
Sistem Tablet i10 16 9.7 1,000,000
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium 4 7.0 340,000
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium 4 4.3 270,000
Sistem Tablet s7 Deep Black 4 7.0 460,000
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black 7.0 300,000
Sistem Energy E-ink eReader 1162 2 6.0 660,000

Xpad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
XPAD X722 Wi-Fi 4 7.0 420,000
XPAD X1010 Wi-Fi 8 10
XPAD X801 Wi-Fi + 3G 8 8.0
XPAD Mini Wi-Fi 8 7.8 579,000

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel I971W 16 9.0 850,000
Innovel I701S 4 7.0 360,000
Innovel i702B 4 7.0 430,000
Innovel i703W 8 7.0 455,000
Innovel I801B 8 8.0 650,000
Innovel I972S 8 9.7 860,000

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB 4 7.0 235,000
Wintouch Q96 wi-fi 16 9.7 629,000
Wintouch Q73 3G 4 7.0 315,000

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Axpad V1 8 7.0 350,000
Axpad 7I02 8 7.0 460,000
Axpad 8P01 8 8.0 655,000

Other Tablets

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
COBY MID7035 4 7.0 280,000
vodafone smart tab S7 3G 4 7.0 359,000
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB 16 7.0 725,000
HTC Jetstream 32 10.1 1,570,000
Dell Streak 7 16 7.0 600,000
Fujitsu Stylistic M532 32 10.1 1,370,000
Daya A300 8 7.0 415,000
GLX Tab Jet 4 7.0 500,000
Fujitsu Stylistic Q550 62 10.1 2,000,000
Arnova 7 B G3 8 7.0 400,000
SmartTouch Life 4 7.0 290,000
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB 8 7.0 610,000
Arnova 7 f G3 8 7.0 410,000
COBY MID9741 8 9.7 700,000
MID M715AS 4 7.0 510,000
Motorola Xoom 2 MZ616 16 10.1 1,000,000

اخبار مرتبط