پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اردوهای مختلط دانشجویان لغو شده و تمام اردوهای علمی نیز به صورت غیر مختلط برگزار می شود

به گزارش دزمهراب دکتر محمدرضا عصاری رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، در نشست شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های خوزستان با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت:

عصاری در این نشست اظهار کرد: میزان پاسخگویی رئیس دانشگاه باید مشخص باشد و تمام هجمه ها نباید به سوی ریاست باشد.

وی در خصوص وضعیت حجاب در دانشگاه ها گفت: گاهی به دلیل اینکه مرزها مشخص نیست در این خصوص دچار مشکل می شویم، باید بدانیم و روشن شود در برخورد با بی حجابی چه کسی باید وارد عمل شود و آیا این موضوع به ریاست دانشگاه مربوط است یا حراست یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه؟

دکتر عصاری، اظهار کرد: در دانشگاه صنعتی جندی شاپور اردوهای مختلط دانشجویان لغو شده و تمام اردوهای علمی نیز به صورت غیر مختلط برگزار می شود.

رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول  در بخش دیگر سخنان خود به وضعیت نامناسب مالی اشاره کرد و یاد آور شد: متاسفانه میزان توان مالی در بسیاری از برنامه ها جوابگو نیست براین اساس باید توجه به بودجه فرهنگی دانشگاه به گونه ای باشد که بتوانیم به حداقل فعالیتهای فرهنگی پاسخ دهیم.

اخبار مرتبط