پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

ایران!جوان بمان

11521_250_350

در این کتاب به سوالات و نکات زیر اشاره شده است:
شعار فرزند کمتر زندگی بهترچه شد؟
مگرشر ایط امروز با دیروز تفاوت دارد ؟  
چراباید ازسالمندی جمعیت نگران باشیم؟
چراکنترل جمعیت ازسال هفتادویک متوقف نشد؟    
ایا فکری برای اشتغال فرزندان اینده کرده­اید ؟ 
جمعیت زیاد فضای اموزشی زیاد می­خواهد  
مشکلات اقتصادی وفرزندآوری            
سنت­های خدای مهربان وروزی انسان
جایگاه فرزندآوری دراسلام    
مخالفت بچه های بزرگتر    
فرزندان بیشتر؛ وقت کمتر
اشتغال مادران
بچه های بیشتر عبادت کمتر
ادامه تحصیل وفعالیت های اجتماعی باوجود بچه
راحت تر بودن تربیت فرزند کمتر
من بچه می خواهم اما همسرم حوصله ندارد
ازدواج با  خانواده ی پر جمعیت
زندگی اپارتمانی وبچه های زیاد
سخنان مقام معظم رهبری درباره ی جمعیت
مصاحبه باخانم دکتر لباف
اطلاعات آماری

(این کتاب در واقع کارشناسی استاد عباسی در رادیو معارف است)

21622

نویسنده: محسن عباسی ولدی

اخبار مرتبط