پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اعلام برنامه های تابستانی کانون جلسات دزفول

دزمهراب : کانون جلسات قرآن شهرستان دزفول ، بخشنامه های جدید ویژه برنامه های تابستانی مساجد شهرستان را برای استفاده جلسات از این برنامه ها صادر نمود که اعضای محترم مسئولین جلسات مساجد می تواند این دستورالعمل ها و برنامه های جدید را از قسمت پایین دریافت و مشاهده نمایند.

1

دانلود بخشنامه برنامه های تابستان 94 (+)

2

دانلود بخشنامه برنامه های کمیته آموزش و پژوهش (+)

3

دانلود بخشنامه مسابقات قرآنی (+)

اخبار مرتبط