پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

برای دیدن این عکس یازده صلوات بفرستید

عکسی که می بینید، در بهمن ماه 1364 و در ساحل رودخانه اروند گرفته شده است. در عکس، تعدادی از غواصان لشگر25 کربلا، قبل از عملیات والفجر8 دیده می شوند که همگی از اعضای گردان “یا رسول(ص)” هستند. نکته جالب توجه در این عکس آن است که از 13 نفری که در آن دیده می شوند، 11 نفر به شهادت رسیده اند. شهدای حاضر در عکس به ترتیب شماره عبارتند از:
1- شهید محمد ایزدی
2-شهید جمال عسگری
3-شهید منوچهر بلباسی
4-شهید حسن فدایی
5-شهید مهدی رحیمی
6-شهید رمضانعلی حبیب پور
7-شهید قربانعلی یزدانخواه
8-شهید عباس میرزاپور
9-شهید حجت الاسلام مهدی عبدالله پور
10-شهید رضا حق پرست
11-شهید حسینعلی فخاری

nf00318994-3

اخبار مرتبط