پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تعامل مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی عامل موثر در پیشرفت و توسعه دزفول است

دکتر کریم رضادوست رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با اشاره به فرمایشات و دغدغه های مقام معظم رهبری، مسؤلین نظام، نماینده دزفول و در راستای بحث تعالی دزفول، همچنین رویکرد پیش روی دانشگاه استفاده از هر فرصتی را در جهت پیشرفت و تعالی ضروری دانست.

در نشست هیئت رییسه این واحد دانشگاهی با “مهندس عباس پاپی زاده” نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، ظرفیتها و امکانات واحد دزفول بویژه در بخشهای کشاورزی و در راستای حرکت جهادی دانشگاه دزفول گفتگو شد.

در این نشست رضادوست ازتلاش جدی در راستای استفاده از ظرفیتهای دانشکده کشاورزی، آزمایشگاه های کشاورزی و اساتید این دانشکده در خدمت پیشرفت و تعالی شهرو جهاد اقتصادی یا حماسه اقتصادی مورد نظر رهبری سخن به میان آورد.

وی ضمن اشاره به اهداف اساسی دانشگاه آزاد دزفول در حرکت روبه جلوی خود، کلیدی ترین هدف را رسیدن به رتبه جامع یعنی بالاترین درجه دانشگاهی دانست و با توجه به اقدامات صورت گرفته و کسب امتیازات لازم، خواستار حمایت و رایزنی های نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و حمایت مسؤلین دلسوزی که خواهان پیشرفت دزفول هستند، درجهت تسریع این امرشد.

نماینده جوان مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، دزفول و جوانان آن را از بهترین و شناخته ترین شهرستان های مستعد کشور دانست و استفاده نکردن از این پتانسیل عظیم را عدم وجود زیرساخت ها عنوان نمود.

عباس پاپی زاده تعامل مسؤلین با دانشگاه ها را زمینه ساز پیشرفت دزفول ذکر کرد و با عنوان کردن حرکت، گام بر داشتن و اثرگذاری دانشگاه های دزفول بویژه در تحقیق، پژوهش و نشان دادن واقعیت ها با بررسی طرح ها، مشکلات و ارائه آمارهای صحیح از تلاش و پیگیری خود در همین جهت سخن گفت.

پاپی زاده افزود: تمام تلاش خود را در راستای افزایش سرعت روند جامع شدن واحد دزفول خواهد کرد و این پیگیری را وظیفه ذاتی نماینده دانست و اذعان کرد هر کاری لازم باشد درجهت پیشرفت دزفول و خدمت به مردم این شهرستان انجام خواهد داد.

در  پایان معاونین واحد دزفول با ارائه گزارشی از عملکردهای تحت مدیریت و مشکلات مورد نظر خود خواستار تعامل هرچه بیشتر مسؤلین با دانشگاه شدند.

IMG_8317 IMG_8329 IMG_8328

روابط عمومی دانشگاه آزاد

اخبار مرتبط