پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

توصیه علامه طباطبایی برای تمرکز

دزمهراب : شنبه ها با یک منبر دو دقیقه ای همراه شما هستیم

شماره دوم :

توصیه علامه طباطبایی برای تمرکز

دانلود صوت

menbar-dezmehrab

آنچه که ارائه می شود تحت عنوان منبر دو دقیقه ای است که با دیگر کلیپ های رایج در اینترنت تفاوت هایی دارد :

در انتخاب آنها سعی شده تا نگاه تربیتی بر دیگر موارد غلبه داشته باشد. لذا از این جهت برای مسئولین جلسات قرآن و مربیان و والدین کاربردی تر است.

دوما به دلایلی سعی شده تا بدون هیچ گونه موسیقی باشند. و صرفا آن قسمت مهم و کاربردی سخنرانی ها به صورت خام و دست نخورده جدا شده است. این امر از طرفی آثار تربیتی خود را دارد و از طرف دیگر موجب سرعت در تولید و توزیع این گونه محتوا می شود.

سوما سعی شده است از هر مبحث یا سخنرانی ، چند کلیپ مرتبط با هم تولید شود. و همچنین منبع و صوت اصلی تمامی کلیپ ها ، برای رجوع و مطالعه ی بیشتر ، ارائه شده است.

گذشته از این موارد؛ تصریح می شود که کلیپ های تولیدی ، بسیار ناقص و گاها برای مخاطب عامی ایجاد شبهه و یا اشکال در فهم می کند. همچنین به صورت غیر حرفه ای و در زمان کم تهیه شده اند لذا مشتاقانه منتظر راهنمایی های شما عزیزان هستیم.

برای شروع به مدت ده هفته از گزیده های مبحث مهارت های معنوی استاد پناهیان استفاده شده است.

صوت های قبلی را از اینجا ببینید (+)

اخبار مرتبط