پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

جان باختن مامور حادثه دیده شرکت توزیع برق دزفول

دزمهراب : مامور شرکت توزیع برق دزفول که هنگام کار بر روی شبکه دچار برق گرفتگی شده بود  و از ارتفاع سقوط کرده بود بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

یوسف کاید گپ 33 ساله از نیروهای پیمانکاری مدیریت توزیع برق دزفول صبح پنجشنبه هفتم خردادماه  هنگام انجام تعمیرات بر روی شبکه برق  ، بر اثر برق گرفتگی از ارتفاع سقوط کرده و دچار سوختگی و مصدومیت شدید شده بود.

این حادثه منجر به قطع برق مناطقی  از شهر دزفول برای چند ساعت شده  و تعطیلی بازار این شهر را هم  به دنبال داشت.

مدیر توزیع برق دزفول چهارشنبه در این رابطه  گفت : فرد مذکور بر اثر این حادثه دچار 80 درصد سوختگی شده که به دلیل شدت صدمه و سوختگی جهت مداوا به بیمارستان اهواز منتقل شد.

محسن نمازی فر ضمن تایید خبر فوت این مامور که از نیروهای پیمانکاری توزیع برق دزفول می باشد در ادامه  افزود :شرکت توزیع برق دزفول پشتیبان همه جانبه خانواده فرد فوت شده می باشد.

وی اشاره ای به چگونگی وقوع این حادثه نکرد.

شهرستان دزفول 124 هزار مشترک برق دارد.

ایرنا

اخبار مرتبط