پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر شد

با تصویب نشست شورای انقلاب فرهنگی و امضای وزیر بهداشت ودرمان، دکتر پریدار بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب شد.

با تصویب شورای انقلاب فرهنگی و ابلاغ دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر «یوسف پریدار» رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول شد.

حکم دکتر پریدار 19010 حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر شد

در بخشی از این ابلاغ بر قانونمداری،اعتدال گرایی و منشور اخلاقی تاکید شده است.

دکتر یوسف پریدار در اسفند ماه ۹۳ بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دزفول از طرف وزیر بهداشت معرفی شد که با گذشت قریب شش ماه از سرپرستی وی بر دانشگاه علوم پزشکی دزفول با این حکم بعنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب شد.

اخبار مرتبط