پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

لطفا گناه نکنید،حتی در مراسم ازدواج من

شهید محمود گرامی

تعدادی از دوستانش را برای عروسی اش دعوت کرد. خواست کمی زود تر بیایند و مکان را تزیین کنند. مقوا و ماژیک و جملاتی زیبا از شهدا و امام.
در قسمت خانم ها این جمله ی شهید بهشتی را نوشته بودند: «زن در اسلام زنده، سازنده و رزمنده است به شرط آن که لباس رزمش لباس عفتش باشد.»
دو تا پارچه بزرگ هم نوشتند: «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.»
می گفت: «در هیچ مجلسی و هیچ کجا انسان نباید گناه کند، مخصوصا در مراسم ازدواج من.»

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط