پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

در پی تمدید مذاکرات ؛ کاریکاتور/ درجا !

 

 

اکنون با به توافق نرسیدن ایران و گروه 1+5 و تمدید مذاکرات وین ، یک سوال باقی می ماند و آن اینکه موقع آن نرسیده است که نظرها به ظرفیت های درونی معطوف شود تا با خودکفایی، نیاز خود را به غرب به صفر برسانیم تا دیگر کشورهای مستکبر به کمک حکومت های مرتجع حاشیه خلیج فارس نتوانند با حربه هایی همچون پایین آوردن قیمت نفت اقتصاد ایران را تهدید کنند.

farhangnews_102892-292974-1417006503

اخبار مرتبط