پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دکتر سخاوت: افراد معتاد به الکل قابل اعتماد نیستند

در کارگاه مسمومیت با متانول عنوان شد

ذذذذ

به گزارش دز مهراب :با همکاری معاونت آموزشی ومعاونت درمان کارگاه آموزش مسمومیت با متانول برگزار شد در این کارگاه که به استعداد 30 نفر در معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد و دارای 5 امتیاز بود دکتر مصطفی سخاوت روانپزشک طی سخنانی  در خصوص اپیدمیولوژی و عوارض مصرف الکل اظهار داشت افراد معتاد به الکل قابل اعتماد نیستند. در ادامه این کارگاه یکروزه دکتر سعید کابلی در خصوص نظام مراقبت مسمومیت ها و خانم نوشین اسد مسجدی در رابطه با مسمومیت با اتانول سخنرانی کردند.

کد خبر:41

اخبار مرتبط