پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دین دار بودن خاص بودن است

منبردزمهراب : شنبه ها با یک منبر دو دقیقه ای همراه شما هستیم

شماره هجدهم (سری دوم)

موضوع : دین دار بودن خاص بودن است

زمان : ۱ دقیقه و 08 ثانیه

دانلود (+)

آنچه که ارائه می شود تحت عنوان منبر دو دقیقه ای است که با دیگر کلیپ های رایج در اینترنت تفاوت هایی دارد :

در انتخاب آنها سعی شده تا نگاه تربیتی بر دیگر موارد غلبه داشته باشد. لذا از این جهت برای مسئولین جلسات قرآن و مربیان و والدین کاربردی تر است.

دوما به دلایلی سعی شده تا بدون هیچ گونه موسیقی باشند. و صرفا آن قسمت مهم و کاربردی سخنرانی ها به صورت خام و دست نخورده جدا شده است. این امر از طرفی آثار تربیتی خود را دارد و از طرف دیگر موجب سرعت در تولید و توزیع این گونه محتوا می شود.

سوما سعی شده است از هر مبحث یا سخنرانی ، چند کلیپ مرتبط با هم تولید شود. و همچنین منبع و صوت اصلی تمامی کلیپ ها ، برای رجوع و مطالعه ی بیشتر ، ارائه شده است.

گذشته از این موارد؛ تصریح می شود که کلیپ های تولیدی ، بسیار ناقص و گاها برای مخاطب عامی ایجاد شبهه و یا اشکال در فهم می کند. همچنین به صورت غیر حرفه ای و در زمان کم تهیه شده اند لذا مشتاقانه منتظر راهنمایی های شما عزیزان هستیم.

این کلیپ صوتی جز سری دوم از منبرهای دو دقیقه ای است

منبع این صوت ها سخنرانی های استاد پناهیان با موضوع مهارت های معنوی است

صوت های قبلی را از اینجا ببینید (+)

پناهیان

اخبار مرتبط