پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

راه و روش آِیت الله شیخ حسنعلی اصفهانی( نخودکی) در جواب به نامه یکی از سادات دزفول

راه و روش عرفانی آیه الله نخودکی

شیخ حسنعلی درباره راه و روش عرفانی خود در جواب نامه یکی از سادات دزفول می ‌نویسد: در طریقه حقیر، خصوصاً نماز خیلی مورد توجه است که هر چه زحمت و توجه است، به نماز معطوف دارید.
بدانید که مدار و معیار امر و طریقه ما بر سه چیز است؛ شب زنده داری، لقمه حلال و توجه به نماز، به ویژه نماز اول وقت و حضور قلب در آن.»

اخبار مرتبط