پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تصاویر رونمایی تندیس چهارم خرداد در دزفول

دزمهراب:در آستانه چهارم خرداد روز پایداری و مقاومت مردم دزفول ، تندیس نمادین چهارم خرداد در آیینی با حضور مسوولان محلی رونمایی شد.

دزمهراب- تندیس 4 خرداد 7دزمهراب- تندیس 4 خرداد 4دزمهراب- تندیس 4 خرداد 3دزمهراب- تندیس 4 خرداد 6دزمهراب- تندیس 4 خرداد 9دزمهراب- تندیس 4 خرداد 8دزمهراب- تندیس 4 خرداد 5دزمهراب- تندیس 4 خرداد 10دزمهراب- تندیس 4 خرداد 11دزمهراب- تندیس 4 خرداد 12دزمهراب- تندیس 4 خرداد 2دزمهراب- تندیس 4 خرداد 1

 

اخبار مرتبط