پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

زنجیره بزرگ مردمی “ما ایستاده ایم” در دزفول

به گزارش دزمهراب از دیروز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از ایجاد یک تجمع و زنجیره خودجوش بزرگ مردمی با عنوان ” ما ایستاده ایم” در روز چهارشنبه 27 خرداد خبر داده شده است.

عنوان پیام :

“ما ایستاده ایم”

امروز روز اتحاد دولت و ملت در مقابل آمریکا و سران استکبار است ، ما در مقابل زیاده خواهی های استکبار در مذاکرات هسته ای ایستاده ایم.

زنجیره بزرگ مردمی “ما ایستاده ایم ” چهارشنبه 27 خرداد ماه 94 ساعت 18:30 ، مقابل پایگاه چهارم شکاری دزفول

پای مراکز نظامی مان هستیم ، پس می آییم.

اخبار تکمیلی در خصوص این خبر درآینده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

IMG-20150615-WA0014تاده

اخبار مرتبط