پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

عطر غیرت می دهد تابوت این غواص ها/ شعر جدید آراسته نیا

دزمهراب : 1058124_422

آمدی تا رو کنی نامردی خناس ها
سبز می مانی علی‌رغم تمام داس ها

چشمه چشمه شور می‌جوشد به شهر تشنه مان
عطر غیرت می دهد تابوت این غواص ها

غرق خواهد شد تمام فتنه ها وقتی کمی
نور می پاشد خدا بر خانه ی احساس ها

یکصد و هفتاد و پنج آزاد، با سربند عشق
می رسد با رمز یازهرا، سپاه یاس ها

در زمانی که جهان در گیرو دار جنگ هاست
باز برپا می شود هنگامه ی اخلاص ها

خمره ی عمر تمام دیوها از شیشه است
شیشه ها را می برد اعجاز این الماس ها

دسته گل را آب داد و اشک هایش پا گرفت
مادری که بوده عمری سوژه ی عکاس ها

چشم های نیلی دریا دوباره واشده
تازه شد از نو تمام قصه ی عباس ها

 زهرا آراسته نیا

اخبار مرتبط