پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نصب پلاکارد پیام خاتمی در نمایشگاه مطبوعات

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در حالی به نیمه رسیده است که با حواشی جالبی همراه است.

این در حالی است که در یکی از غرفه های این نمایشگاه  پیامی از محمد خاتمی یکی از سران فتنه سال 88 با نصب پلاکارد سبز رنگی با موضوع عذر خواهی از عدم حضور در نمایشگاه نصب شده است.

رسانه ای که اجازه نصب این پلاکارد را در غرفه خود داده است  کاملا روشن است که رسانه ای جهت دار می باشد و وابسته به جریان های خاصی است که رسالت اصلی خود را فراموش کرده است.

منیع : دانا

اخبار مرتبط