پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

سفارش ویژه مجری برای رئیس جمهور/کاریکاتور

شب گزارش صد روزه  رئیس جمهور از عملکرد دولت پرداخت که ارادت های نامتعارف مجری های برنامه، رسمیت و روال گزارش دهی برنامه را به کلی زیر سؤال می برد

hendooneh-zir-baghal-1

اخبار مرتبط