پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پلمپ قصابی متخلف در دزفول

دزمهراب : یک واحد قصابی متخلف به علت کشتار غیر مجاز دام پلمپ شد.

به گزارش دزمهراب رئیس اداره دامپزشکی دزفول در این رابطه گفت: در بازرسی های صورت گرفته توسط بازرسان و ناظران این اداره به یک قصاب  برخورد کرده که پس از انجام آزمایشات و بررسی های لازم به غیر بهداشتی بودن گوشت دام پی بردند.

محسن ورجاوند در ادامه درباره این قصاب متخلف افزود: این محل به مراجع قضایی معرفی شد و با دستور آنان محل پلمپ گردید.

وی  اظهار داشت: در کشتارهای غیر مجاز خارج از کشتارگاه هیچگونه نظارت بهداشتی صورت نگرفته و دام های بیمار به مصرف مردم می رسند که از کلیه شهروندان درخواست داریم در  هنگام خرید گوشت به مهر آبی رنگ بازرسی بهداشتی و برچسب مشخصات بر روی لاشه دقت کنند.

اخبار مرتبط