پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کانال تامین آب 65 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان بازسازی شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از تعمیر و بازسازی بخشی از کانال اصلی پای پل در منطقه کرخه خبر داد و گفت: این کانال آب کشاورزی 65 هزار هکتار از مزارع شمال خوزستان را تامین می کند.

محمد اسلامی افزود:کانال اصلی پای پل به طول 107 کیلومتر وظیفه انتقال آب از سد تنظیمی انحرافی کرخه به دشت های پای پل به مساحت 65 هزار هکتار و نیز تامین بخشی از آب شرب اهواز را به عهده دارد.


وی گفت:این کانال مهم در حدفاصل کیلومتر101 دچار تخریب شده و بدلیل نشت آب روند آبرسانی دچار وقفه شده بود که با تلاش شبانه روزی گروههای تعمیرات و بهره برداری شرکت بهره برداری شمال خوزستان عملیات خاک برداری،خاکریزی،بتن ریزی و تثبیت دیواره در کمترین زمان ممکن انجام شد.
وی با اشاره به ضرورت تامین مداوم آب شرب از طریق کانال اصلی پای پل کرخه گفت:حدود سه میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی این کانال هزینه شد.
طرح انتقال آب شرب از کانال پای پل کرخه در منطقه ام الدبس تا تصفیه خانه کیان آباد اهواز بهمن ماه سال 1392 به بهره برداری رسید.
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز، کرخه شمالی و لور را برعهده دارد.

*ایرنا

اخبار مرتبط