پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

گزارش تصویری تاسوعای حسینی در دزفول

مردم سوگوار و عزادار شهرستان دزفول در روز تاسوعای حسینی در قالب دسته جات  عزاداری با حضور در خیابان های این شهر عزارداری کردند

8

7

6

5

4

3

1

تاسوعا دزفول 12 تاسوعا دزفول1 تاسوعا دزفول2 تاسوعا دزفول6 تاسوعا دزفول7 تاسوعا دزفول9 تاسوعا دزفول11 تاسوعا دزفول13 تاسوعا دزفول14 تاسوعا دزفول16

اخبار مرتبط