پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

گفت و گوی خواندنی با دکتر علیرضا عصاره مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

به گزارش دزمهراب به بهانه 15 اردیبهشت سالروز تاسیس واحد دزفول و 31 اردیبهشت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، با دکتر علیرضا عصاره، مؤسس این واحد دانشگاهی گفت و گویی انجام دادیم که به شرح زیر است:

*مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای واحد، بهترین اتفاق و دستاورد از همان ابتدای تاسیس و در چندین سال بعنوان ریاست و خدمت به جامعه علمی را چه می دانید؟

آغاز کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال66 و همزمان با جنگ تحمیلی بود، محل دانشگاه در یک مهد کودک بود که جنگ آنرا بی نصیب از خرابی نگذاشته بود، در آن دوران مهمترین اقدام دعوت از اساتید شایسته از مرکز استان و تهران برای حضور در کلاس ها در تنها رشته های دانشگاه یعنی رشته های ادبیات فارسی و کشاورزی بود.

*افقهایی را که همان ابتدا برای واحد تعریف کردید چه بودند و اولویت های اصلی در همان سال های ابتدایی در حوزه های مختلف را بفرمایید.

از سال66 تا سال 70محلی برای استقرار دانشگاه وجود نداشت، اما در سال70 محل دادگستری دزفول که بصورت یک مخروبه درآمده بود به مبلغ000/000/30 ریال خریداری و بعنوان محل استقرار دانشگاه قرار گرفت. البته تدبیر اصلی خرید زمین 5هکتاری بود که محل اصلی( فعلی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود.

*در ابتدا چه پروژه هایی را در واحد دتعریف کردید و چقدر از آنها مرتفع شد.

دانشگاه دزفول نیازمند یک ساختمان متناسب با شرایط دانشگاهی بود و همچنین اساتیدی که رشته تحصیلی آنها متناسب با رشته های تحصیلی واحد دزفول باشد و همچنین مبالغ ریالی که نیاز جدی دانشگاه بود، این موارد پروژه های اصلی آن زمان و در حال انجام بود.

*وضعیت مالی و منابع مالی و فعالیت های دانشگاه در همان ابتدا و تا آخر دورانی که جنابعالی به عنوان رئیس این مجموعه حضور داشته اید چه موفقیت هایی و در چه زمینه هایی کسب شد؟

منابع مالی برای به جریان انداختن واحد کار مهمی بود، بویژه که با حدود 50 نفر دانشجو، درآمد دانشگاه به هیچ عنوان از محل شهریه دانشجویان کفاف نیاز های مالی واحد را نمی نمود. بنابراین مناسب ترین کار، اخذ کمک های مردمی بعنوان اصلی ترین منبع برای حمایت و پشتیبانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول توانست نقش اصلی خود را ایفا کند.

*تلخ و شیرین های دانشگاه را در همان روزهای ابتدایی و دوران ریاست خود شرح دهید.

تلخی های ما در عدم برخورداری از محل ثابت و منابع مالی مورد نیاز و رشته های تحصیلی محدود بود، اما شیرین ها حمایت بیدریغ مردم قهرمان و مسؤلین گرانقدر دزفول بود که زمینه اقدامات مناسب برای دانشگاه را فراهم آورد.

*چنانچه مطلبی قابل انتشار و مدنظرتان هست بفرمایید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول نماد یک پروژه مردمی و غیر دولتی است که نشان می دهد اگر کارها و امور بدست خود مردم باشد، که می توان نقش کار آفرینانه مردم را ارتقاء بخشید و تلاش های مردم برای خود کفا نمودن مالی چنین پروژه هایی را بخوبی ملاحظه نمود.

اخبار مرتبط