پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

با چادری کردن باربی مشکل حل نمی‌شود

        جریان منفعل مذهبی و متدین با موسیقی پاپ و به سبک پینگ فلوید، شعر مذهبی می خواند. به سبک فیلم فارسی برای دفاع مقدس فیلم می سازد.

عروس یهودی

حجاب در بین زنان قوم یهود، مطلبی نیست که کسی بتواند آن را مورد انکار یا تردید خود قرار دهد. مورخین، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان

پوشش همسر و دختران ستاره ورزش ایران

پرافتخارترین و گلزن ترین فوتسالیست تاریخ ایران  ، وحید شمسایی ، را همه می شناسند. شمسایی با نشریه همشهری آیه گفت وگو کرده و موضوع جالب این مصاحبه تاکید همسر