پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تغییر زمان برگزاری مسابقات اوقاف دزفول

برگزاری مسابقات مرحله شهرستانی قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول به زمان دیگری موکول شد. صفرعلی خداداد، معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول، با