پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

حضور پرشور در راهپیمایی روزقدس سیلی محکمی به استکبار جهانی خواهد زد

روزقدس روزحیات اسلام است.امام خمینی (ره)

به گزارش دزمهراب روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج دزفول دربیانیه ای آحادمردم  وبسیجیان سلحشوررابه حضوردرراهپیمایی روزجهانی قدس دعوت کرد.

دراین بیانیه آمده است رژیم غاصب وجعلی صهیونیستی سالهاست خودرابرملت مظلوم ورنجدیده  فلسطین تحمیل کرده است وهرازچندگاهی شاهدشهرک سازی غیرقانونی وتجاوزعلنی به حقوق مردم مظلوم فلسطین هستیم.

درادامه این بیانیه آمده است روزقدس نبایدهیچگاه ازاذهان ملتهامحوشودوملت سرافرازایران هرساله بایادآوری فرمان مقدس امام راحل (ره)، درآخرین جمعه ازماه مبارک رمضان ، باحضورآگاهانه مردمی درراهپیمایی روزجهانی قدس این پیام راداده است که ای ملت بزرگ فلسطین ماتارهایی کامل قدس شریف ازدست مزدوران صهیونیستی پشتیبان ویاورشماخواهیم بود.

این بیانیه تاکیدکرده است راهبردجمهوری اسلامی ایران دفاع ازمظلومان عالم درسراسرگیتی است وهرجاندای مظلومی شنیده شودبایدبه یاری اوشتافت.کمک ودفاع ازملتهای مظلوم منطقه نظیرسوریه، یمن، بحرین، عراق وفلسطین نمونه ای ازاین راهبردمقدس است.

درپاپان این بیانیه آمده است ماپاسداران وبسیجیان ناحیه مقاومت بسیج دزفول همگام وهمراه باملت بصیروحماسه سازایران اسلامی ومردم ولایتمداردزفول، درراهپیمایی دشمن شکن روزجهانی قدس شرکت خواهیم کردوباردیگربه دشمنان اسلام وانقلاب هشدارمی دهیم همانطوریکه موشکهای اخیرغیورمردان سپاه پاسداران به مواضع داعشیان خبیث باعث سردرگمی وآشفتگی حامیان منطقه ای وفرامنطقه ای تروریست ها شد،ملت ایران بالبیک به منویات  رهبربصیرخودامام خامنه ای وبامشتهای گره کرده باحضورپرشوردرراهپیمایی روزقدس سیلی محکمی به استکبارجهانی، رژیم غاصب صهیونیستی ودولت های مرتجع عربی منطقه خواهدزد.

اخبار مرتبط