پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمره 10 دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور قرار گرفت

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: دانشگاه علوم پزشکی دزفول رتبه سرآمد را کسب کرد.

دکتر مسعود اسدی نیا اظهار داشت: با هدف ایجاد ارتقای کیفی برنامه های عملیاتی و افزایش اثر بخشی در ارتقای شاخص های کمی سلامت در رتبه بندی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در سال 1399 براساس ارزیابی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دزفول رتبه سرآمد را کسب کرد.

دکتر اسدی نیا افزود: بر اساس این ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمره 10 دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور قرار گرفته است. معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کلیه معاونین ، مدیران و روسای ادارات دانشگاه علوم پزشکی دزفول که در کسب رتبه سرآمد مساعدت و مشارکت داشته اند تقدیر و تشکر کرد.

دکتر اسدی نیا اخد رتبه سرآمد را مهم عنوان کرد و خاطر نشان کرد از مجموع 63 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی این توفیق حاصل شده است و از اداره تحول اداری بخاطر مسئولیت مستقیم تقدیر کرد.

در تقسیم بندی وزارت بهداشت در برنامه عملیاتی دانشگاهها به رتبه های سرآمد، شایسته، مقبول، متعهد به تلاش و غیر قابل قبول تقسیم شده اند.

اخبار مرتبط