پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

️با احساسات و تندی نباید عکس العمل نشان داد

حجت الاسلام قاضی دزفولی در نشست شورای فرهنگ عمومی دزفول:

بعضی از افراد نسبت به فرهنگ عمومی و دینی دغدغه دارند و این دغدغه ها برای ما نیز اهمیت دارد اما نمی‌شود با احساسات و تندی عکس العمل نشان داد.

باید بتوانیم میراث‌ دار زحمات عالمان، شهدا و بزرگان دزفول باشیم و این میراث را حفظ و نگهداری کنیم.

با افرادی که دغدغه فرهنگی دارند قائل به گفتگو و رایزنی هستیم؛ اما اینکه نقد را مانند چماق بر سر کسی بکوبیم به مصلحت شرع نیست و باعث خراب تر شدن کار می شود. باید مانند روش رهبری هم حمایت و هم انتقاد کنیم و همه افراد باید با نگرشی تعاملی به مسائل فرهنگی بپردازند.

نباید بعضی اخبار را بدون تحقیق منتشر کنید و باعث بدبین شدن مردم و شادی دشمنان شوید.

چرا عادت کرده ایم حرف هایمان را در فضای مجازی به یکدیگر بزنیم؟ همه افراد حق مطالبه دارند اما با آرامش و بدون دعوا کارها بهتر پیش می‌رود.

پروژه‌های شهرداری باید دارای پیوست فرهنگی باشند. پیوست فرهنگی فقط اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم دعا و مناجات نیست؛ بلکه به این معناست که اهداف و چگونگی استفاده از هر طرح به درستی تعریف شود.

اخبار مرتبط