درباره ما

زمان انتشار: 12th, اکتبر 2012 ساعت 11:35 ق.ظ

پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب وابسته به موسسه فرهنگی مهراب شهرستان دزفول از سال ۱۳۹۱ کار خود را آغاز کرد. دزمهراب کوشیده است براساس اصل استقلال و عدم وابستگی بدون در نظر گرفتن منافع افراد و جریان های خاص در دزفول اخبار را پوشش داده و پیگیر مطالبات شهروندان دزفول باشد

مدیرمسئول: مصطفی بیاتی

سردبیر: پوریا پورمند

خبرنگاران و عکاسان: علی شمشیرگر، فاطمه دقاق نژاد، فاطمه پرموز

تحریریه: حسین نصیری پور، محمد مقامیان، رضاشمشیرگر زاده


|


-->