دوره فرهنگی بسیج دانشجویی جندی شاپور دزفول - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول

مطالب با برچسب دوره فرهنگی بسیج دانشجویی جندی شاپور دزفول

برگزاری دوره آموزشی بسیج جندی شاپور

15th ژانویه ماه 2016 | يک نظر »
آغاز ثبت نام چهارمین دوره متمرکز تربیتی آموزشی الصافات+نحوه ثبت نام طرح تربیتی آموزشی الصافات بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی جندی...

-->