سرپل دسفیل - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول

مطالب با برچسب سرپل دسفیل

بلرزون و بچرخون!

28th آوریل ماه 2016 | ۱۳ نظر »
مدتی است به برکت مجوز های یکی از ادارات فخیمه اسلامی!!! دزفول، بلرزون و بچرخون در تئاتر های پایتخت مقاومت ایران شدت گرفته است و هر دم...

-->