پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پوستر/کلاس جبرانی غیرت

 تحریم ها برای کشور مشکل ایجاد کرده اما اگر دشمن شرط برداشته شدن آنها را، فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت