پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

انتخابات کمیسیون ها، کمیته ها و نمایندگان شورای شهر در سازمانهای هشت گانه شهرداری

پس از گذشت بیش از دو ماه از پایان زمان یکساله سال اول شورای دوره چهارم، انتخابات کمیسیون ها، کمیته ها و نمایندگان شورا در سازمانهای مختلف شورا برگزار گردید.

در این نشست که بصورت علنی برگزار گردید، در فضایی بسیار صمیمی و بدور از حاشیه، این انتخابات در حالی برگزار گردید که نتیجه رای گیری ها نشان از شکسته شدن معادله ۶+۷ شورا و گام برداشتن اعضای شورای اسلامی شهر دزفول در مسیر همدلی و وحدت برای خدمت هر چه بیشتر به مردم شریف دزفول است.

بر اساس مصوبه شورا “کمیسیون کشاورزی” حذف و بجای آن “کمیسیون نظارت” به مجموع کمیسیون های شورا افزوده شد.

IMG 2605 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

شورا با این تصمیم تعداد کمیسیون های شورا را در شش کمیسیون باقی گذاشته با این تفاوت که کمیسیون نظارت متشکل از رئیس و نائب رئیس شورا و منتخبین کمیسیون های پنجگانه می باشد.

همچنین اعضای شورای شهر بر تعداد ۷ نفر بودن اعضای کمیسیون ها تاکید کردند.

 بر اساس ترتیب حروف، کمیسیون “املاک و حقوقی” با کاندیدا شدن ۸ نفر و بدلیل یک عضو بیشتر به رأی گذاشته شد و پس از قرائت و شمارش رأی های مکتوب شورا، تکلیف اعضای این کمیسیون معلوم شد.

Copy of New Picture 1 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

کمیسیون “برنامه و بودجه” دومین کمیسیون بود که به رأی گذاشته که برای این کمیسیون ۱۱ نفر از اعضای شورا کاندیدا شده و پس از رأی گیری در مرحله اول، ۶ نفر این کمیسیون معلوم و نفر باقیمانده از بین رسول دوایی، محمد حاجی خلف و حسین گلستانباغ به رأی گذاشته شد که “رسول دوایی” با ۶ رأی آخرین منتخبین این کمیسیون شد.

Copy 2 of New Picture 1 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

در ادامه کمیسیون های “خدمات” و کمیسیون های “عمران و حمل و نقل” بدلیل اینکه تعداد اعضای کاندیدا برای این دو کمیسیون ۷ نفر بود، بدون رأی گیری تکلیف این دو کمیسیون نیز معلوم شد.

IMG 2625 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

کمیسیون فرهنگی، آخرین کمیسیونی بود که با رأی همه اعضای شورایشهر دزفول، اعضای آن معلوم شد.

New Picture 3 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

بر این اساس، اعضای کمیسیون های پنجگانه شورای شهر دزفول که هر یک شامل ۷ عضو می باشد به شرح ذیل تعیین شدند:

New Picture 2 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

با تعیین اعضای کمیسیون های شورا، اعضای شورا در کمیسیونهای مختلف شهری و سازمانهای هشت گانه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس “ایرج ناذبی” عضو “کمیسیون ماده ۱۰۰″، “فرهاد جاموسی” به عضویت “کمیسیون تجدیدنظر” درآمده و  “سعید آئینه افروز” و “هوشنگ زلقی” به ترتیب به عضویت “کمیسیون ماده ۷۷″ و “کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵″ انتخاب شدند.

IMG 2628 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

همچنین عضویت در “هیئت بدوی تکفل”و  “کمیسیون تحویل”به ترتیب به “سعید آئینه افروز و “هوشنگ زلقی” رسید و در ادامه عظیم سرافراز به عضویت “کمیسیون حل اختلافات مالیاتی(بند ۳ ماده ۴۴)” و “حسین گلستانباغ” به عضویت کمیسیون “تجدید نظر حل اختلافات مالی” درآمدند.

بدلیل اهمیت “کمیته لوایح” اعضای شورا تصمیم گرفتند که سه نفر به عضویت این کمیته درآورند که از بین ، رسول دوایی، ماندانا نوین، فرهاد جاموسی، هوشنگ زلقی، حمید آستی و حسین گلستانباغ که برای این کمیته کاندیدا شده بودند، “حسین گلستانباغ”، “حمید آستی”و “ماندانا نوین” با رأی اعضای شورا به عضویت کمیته لوایح درآمدند.

IMG 2625 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

“سعید آئینه افروز”، “هوشنگ زلقی” و “عادل دوایی” نیز به عضویت “کمیسیون “تقویم املاک درآمدند.

در ادامه این جلسه همچنین، نمایندگان شورای شهر در سازمانهای هشت گانه شهرداری دزفول شامل، سازمان فضای سبز، سازمان فضای سبز، سازمان عمران، سازمان موتوری، سازمان آتش نشانی، سازمان نوسازی، سازمان تاکسیرانی، سازمان اتوبوسرانی و سازمان آرامستان ها به شرح ذیل نمودند.

New Picture 5 انتخابات کمیسیونهای شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون ها و کمیته های شهری برگزار شد+تصاویر و جدول

منبع : دزفول امروز

اخبار مرتبط