سلسله جزوات بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی
پیش گفتار
آنچه خدمت عزیزان ارائه می شود مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی از بهمن پنجاه و هفت تا کنون می باشد که به بررسی مقاطع بحرانی این برهه از تاریخ با محوریت کتاب چهل تدبیر(علی الفت پور) پرداخته است. عزیزان می توانند در کنار مطالعه ی کتاب چهل تدبیر با مطالعه این سلسله جزوات به برخی از حواشی و توضیحات بیشتر و مطالعه ی عمیق تر دست یابند.

باشد که گامی در جهت افزایش بصیرت تاریخی مردم عزیز کشورمان برداشته شود.

دریافت جزوه (کلیک نمایید)

 

298px-Ruhollah_Khomeini_and_Mehdi_Bazargan