پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

بخشداران زن در خوزستان، مرد شدند

دزمهراب: به دنبال اعتراض قاطبه علما،شخصیت ها و نخبگان فرهنگی و سیاسی استان خوزستان و همچنین اعتراض شخصیت ها و دیگر علمای سایر شهرهای کشور به احکام انتصابی برای 8بخشدار زن توسط استانداری خوزستان ظرف یک ماه گذشته ،استانداری خوزستان با معرفی 5 انتخاب جدید ،5مرد را به عنوان بخشدار در موج دوم خود شد.

به گزارش دزمهراب  به دنبال اعتراض قاطبه علما ، شخصیت ها و نخبگان فرهنگی و سیاسی استان خوزستان و همچنین اعتراض شخصیت ها و دیگر علمای سایر شهرهای کشور به احکام انتصابی برای ۸ بخشدار زن توسط استانداری خوزستان ظرف یک ماه گذشته ،استانداری خوزستان با معرفی ۵ انتخاب جدید ،۵مرد را به عنوان بخشدار در موج دوم خود شد.

یک کارشناس در استانداری خوزستان در همین رابطه گفت:با دخالت به هنگام معترضین به انتصاب زنان در استان خوزستان به عنوان بخشدار با هشدارهای مرتب وزیر کشور و قائم مقام ایشان جلوی معرفی این خانم ها گرفته شد تا استانداری خوزستان با معرفی کردن بخشداران مرد عملا همراهی خود را با علما و پیام های ایشان نشان داده باشد.

 لازم به ذکر است در پایان وقت اداری چهارشنبه جاری ۵ بخشدار مرد به عنوان بخشداران جدید مرکزی در چند نقطه استان معرفی شدند.
عصراهواز

اخبار مرتبط