پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

به این میگن نقد شرافتمندانه!

افسران - به این میگن نقد شرافتمندانه!
سردار خان: جان نثار! خواهش می کنم از من انتقاد کن.

جان نثار: قربانت گردم می ترسم ناراحت و عصبانی بشید.

سردار خان: نه! فعلا که دیواری کوتاه تر از من پیدا نمیشه ،من همیشه از نقد استقبال می کنم، تا حالا دیدی از انتقاد عصبانی بشم؟

جان نثار: بله ،یادتونه پارسال وقتی کیانوش یک انتقاد از شما کرد عصبانی شدید و گفتید بیسواده.

سردار خان: کیانوش تازه به دوران رسیده است، بلد نیست نقد کنه. نقد باید دلسوزانه باشه…شرافتمندانه باشه… حالا تو یک انتقاد از من بکن ببین چه جوری از نقد استقبال می کنم.

جان نثار: چشم قربان!….ای آلبالو…ای شفتالو….ای هلو …ای باقلوا…ای به قربانت بگرده جان نثار!

سردار خان: احسنت جان نثار! به این میگن نقد دلسوزانه و شرافتمندانه!

اخبار مرتبط